fitness_web_5

BENI RABINOWITZ

17 Nov 2021 | 10:06 | Fencing

Rabinowitz là Học giả ACC-Vận động viên của năm năm 2021, đồng thời đứng thứ sáu trong môn đấu kiếm kiếm tại NCAAs để giành được danh hiệu toàn Mỹ cho đội hạng hai.

tcecsport
WE EDUCATE AND INSPIRE THROUGH ATHLETICS

© 2021 University of North Carolina at Chapel Hill Athletics